Klippan

Styrelse

Ordförande, medlemsregisteransvarig

Sten-Olov Nilsson
Tel: 0435-207 73, 0705-805 119
Mejl: stenolovnilsson1@telia.com

Vice ordförande

Solveig Almberg
Tel: 0435-190 60, 0705-190 602
Mejl: solveig.almberg@telia.com

Sekreterare

Barbro Åstrand
Tel: 0435-130 41, 0708-990 179
Mejl: barbro.astrand@telia.com

Kassör

Sven Almgren
Tel: 0435-127 10, 0708-102 910
Mejl: eos.almgren@tele2.se

Suppleanter

Ulla Larsson
Tel: 0435-139 00

Anders Åkerman
Tel: 0435-190 60

Kerstin Stene
Tel: 0435 10027, 0704 46 85 28